Aktif Karbon

Aktif karbon sistemleri, bakteriler için uygun yaşama ortamı oluşturan birçok organik maddeyi de yüzey alanında absorbe ederek muhtemel bakteriyolojik kirliliklerin önüne geçer. Bu üniteden elde edilecek verim, seçilen karbon mineralinin kalitesinde, istenilen debi değerlerini karşılayacak kapasitede ekipman ve otomasyon seçimine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.