Biyolojik Paket Arıtma Sistemleri

BKT Arıtma tarafından dizayn edilen paket arıtma tesisleri “ardışık kesikli biyolojik reaktör(SBR)” prensibine dayanmaktadır. Ardışık kesikli reaktör doldur-arıt-boşalt mantığı ile çalışmaktadır.

Paket arıtma sistemi; dengeleme havuzu, havalandırma tankı(biyolojik reaktör), atıksu terfi pompası, blower, difüzör sistemi, arıtılmış su deşarj pompası, klor pompası ve otomasyon panosundan oluşmaktadır.

Atıksu ilk olarak ızgaradan geçerek dengeleme havuzunda toplanır. Izgara atıksu içeresinde bulunabilecek ve ekipmanlara zarar verebilecek iri boyutlu katı maddelerin tutulmasını sağlamaktadır.

Dengeleme havuzu atıksuyun debi ve kirletici konsantrasyonun dengelenerek tesise homojen su verilmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Atıksu terfi pompası tanımlanan zaman aralıklarında suyu biyolojik reaktöre basar ve blower belirli bir süre otomatik olarak çalışır. Bu süreçte mikroorganizmalar tarafından arıtma işlemi gerçekleştirilir. Havalandırma işlemi sonrasında sistem aktif çamurun çökmesi amacıyla dinlenme fazına geçer. Aktif çamur tabana çöktükten sonra üst kısımda kalan arıtılmış duru su deşarj pompası ile sistemden uzaklaştırılarak deşarj edilir. Deşarj esnasında klor dozlanarak dezenfeksiyon gerçekleştirilir.

Belirtilen işlemlerin tamamı PLC bazlı kontrol panosu tarafından otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.