Deniz Suyu Arıtma Sistemleri

Deniz suları, yüksek değerde tuzluluk içeren sular olup gelişen teknoloji ile bir çok yöntemle artımı gerçekleştirilebilmektedir. Deniz suyunun arıtımı için distilasyon, elektrodiyaliz, .. vb. gibi bilinen yöntemlerden günümüzde en yaygın olarak kullanılanı Ters Ozmoz yöntemidir.

Deniz Suyu Ters Ozmoz Sistemleri, deniz suyunun içerdiği çözünmüş maddelerin (Total Dissolved Solids) membran filtrasyonu ile iyon mertebesindeki artımını sağlayan sistemlerdir.

Deniz Suyu Ozmoz Sistemlerinin en önemli dezavantajları gerekli yüksek basıncı sağlamak için pompaların harcamakta olduğu enerjiler idi. Ancak günümüzde, özellikle yüksek kapasiteli Deniz Suyu Reverse Osmosis (SWRO) sistemlerinde konsantre hattaki mekanik enerjiyi sisteme geri döndüren enerji geri kazanım teknolojileri kullanılarak yarıya varan enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

Enerji geri kazanımı için yaygın olarak 2 teknoloji kullanılmaktadır. Birincisi daha eski bir teknoloji olan “turbo charger” diğeri ise “pressure exchager” olarak adlandırılan basınç eşanjörleridir.

Yeni nesil enerji geri kazanım sistemi olan basınç eşanjörleri ile turbo charger’a oranla daha yüksek miktarda enerji tasarrufu sağlanabilmektedir.