EDI Sistemleri

Elektrodeiyonizasyon (EDI), suda bulunan anyonik ve katyonik iyonların, iyon değiştirme reçineleri ve elektrik enerjisinin entegre çalıştırılması ile sudan uzaklaştırıldığı ve ultra saf su elde edildiği bir teknolojidir.  
Elektrodeiyonizasyon (EDI) sistemleri öncesinde birinci aşama olarak güncel teknoloji olan Ters Ozmoz üniteleri kullanılmaktadır. Ters Ozmoz ünitesi içerisinde kullanılan membranlar ile %95-99 oranında iyon giderimi sağlanarak saf su (<50 mS/cm) elde edilmektedir. 
Elektrodeiyonizasyon (EDI) sistemleri ultra saf su eldesinde ikinci aşama olup, Ters Ozmoz üretim suyunda kalan iyonların sudan uzaklaştırılarak ultra saf su (<0,05 mS/cm)  elde edilmesini gerçekleştiren sistemlerdir. 

EDI SİSTEMİNİN AVANTAJLARI

  • EDI üniteleri, mekanik olarak tipik yenilenebilir iyon değiştirici sistemlere göre daha basittir
  • EDI üniteleri, iyon giderme rejenasyonu için beklemeye gerek duymaksızın 7/24 sürekli çalışabilir.
  • EDI sistemlerinde ürün suyu kalitesi zamanla değişmezken, oysa yenilenebilir iyon gidermede ürün suyu kalitesi reçine doygunluk evresine geçmeye başladıkça azalır.
  • EDI sistemlerinin en belirgin faydası, rejenerasyon prosesinin ortadan kaldırılması ve tehlike oluşturabilecek rejenerasyon kimyasalların - asit ve kostiklerin kullanılmamasıdır.
  • EDI sistemlerinde rejenerasyon işgücü ve kimyasal maliyeti yoktur, onun yerine az miktarda elektrik harcaması yapar. EDI konsantresi (veya geri çevirdiği) akıntısı 5 ila 20 kat arası yüksek konsantrasyonda sadece beslemeye suyu kirleticileri barındırdığı için genellikle arıtmaya ihtiyaç duymadan bu kirleticileri dışarı atar, veya başka proseslerde kullanılır.
  • Tehlikeli kimyasalların ortadan kalkmasıyla, işyeri sağlığı ve güvenliği arttırabilmektedir. Bugünlerde artan düzenleyici etkilerle çalışma alanları, depolama, kullanım, nötralizasyon ve tehlikeli kimyasalların ortadan kaldırılması yasa gereğince belirlenen şartlara uyması için dökümantasyon ve gözetleme gibi ek maliyetlere sebebiyet verir.

Suyun içindeki kirliliğin çoğu çözünmüş tuzlar olduğu için deiyonizasyon işlemi genellikle saf suya yakın yüksek temizlikte su üretir, bu işlem hızlıdır ve çökelme sonucunda tortu oluşumunu engeller.