Nanofiltrasyon Sistemi

Nanofiltrasyon Sistemleri suyun ortalama 0.001 mikron por yapısına sahip yarı geçirgen bir membrandan basınçla geçirilerek sertlik giderimi, bakteri ve virüs giderimi, demineralizasyon, desalinasyon, COD giderimi ve atık su geri kazanımı amacıyla kullanılmaktadır.

Nanofiltrasyon (nanofiltration) (NF) teknolojisi özel membran gözenek çapıyla ters osmoz ve ultrafiltrasyonun seperasyona uygun olmadığı durumlarda kullanılır. Diğer alternatiflerin uygun olmadığı durumlarda nanofiltrasyon demineralizasyon, renk giderimi, COD giderimi, atık su geri kazanım ve desalinasyon yerine kullanılabilir.

Organik çözeltilerin içinde askıda katı maddeler ve polyvalent iyonlar giderilir. Permeate içindeyse monovalent iyonlar ve alkol gibi düşük moleküler ağırlıklı çözeltiler kalır.

Bu sistemde tüm bakteri, virüs ve kistler çıkarılabilir. Nanofiltrasyon aynı zamanda sudan alkaliniteyi de ayırır. Bu nedenle elde edilen su korozif olabilir. NF, suda sertliğe neden olan mineralleri de ayırdığından Nanofiltrasyon membranları yumuşatıcı membranlar olarak da bilinir.

Nanofiltrasyon Sistemi Kullanım Alanları

Nanofiltrasyon sistemleri, moleküler ağırlık sınırı ultrafiltrasyon ile ters osmoz arasında olan bir membran ayırma yöntemidir. Bakterilerin, virüslerin, organik kalıntıların ve sertliğin uzaklaştırılmasında kullanılır.