Ön Çöktürme Tankları

Ön çöktürme, özel olarak tasarımlanmış çöktürme tanklarında, çökebilen katı maddelerin ayrılmasını sağlar. Dairesel ön çöktürme tanklarında besleme merkezden yapılır. Atıksu merkezden dış duvarlara doğru hareket eder ve dış çevre boyunca uzanan savaktan çıkış yapar. Çöken çamur sıyırıcılarla merkeze doğru itilir. Üstte toplanan yüzer maddeler döner bir sıyırıcı ile toplanarak bir haznede birikir.