Otomatik Poly Hazirlama Üniteleri

Polimer hazırlama üniteleri, kimyasal arıtma tesislerinde, atıksu arıtma tesislerinde ve filtrasyon sistemlerinde topaklaşma yardımcı olmak için kullanılır. Ayrıca çamur susuzlaştırmada; kimyasal veya fazla biyolojik çamuru şartlandırmak amacıyla da kullanılmaktadır

Özellikleri

Su enjeksiyonu: Polimerlerin suyla homojen bir şekilde birbirine karışmasını sağlar.

Su sayacı: Optimum polimerin hazırlanabilmesi için gerekli su ihtiyacını tam olarak hesaplar.