BELTPRES

AÇIKLAMA

Çamur susuzlaştırma ünitesinin amacı, çamurun içerdiği su miktarını azaltmaktır. Üniteye çamur %3 katı madde içeriğiyle gelir, ünitenin sonunda %22 katı madde içeriğine ulaşır. Bu işlem sırasında çamura kimyasal madde ilave edilir. Bu madde sayesinde çamurdaki su miktarı azaltılır. Katı madde oranı yükseltilen çamur daha az hacim kaplar ve daha kolay taşınabilir.

Belt Pres sürekli çalışan bir sistem olması, düşük enerji sarfiyatı ve yüksek kapasiteleri nedeni ile özellikle şehir ve organize sanayi bölgesi arıtma tesislerinde tercih edilmektedirler. Belt Presler tamburların sıkma basıncıyla, basınca dayalı bez kullanılarak susuzlaştırma yapan yüksek kapasiteli ekipmanlardır.