AC4400 Elektro Kimyasal Reaktör

Sürdürülebilir su yönetimi, tüm dünyanın öncelik verdiği konulardandır. İşletmeler varlıklarının geleceğe taşıması için, temiz su kaynakların bilinçli bir biçimde kullanımının önemli olduğunun farkındalar. Bunun için alınan sorumluluklar, yatırımlar ve alternatif projeler de giderek önem kazanmaktadır.

Endüstrideki atık suların kazanılması, yönetilmesi ve alıcı ortama tekrar verilebilecek konuma getirilmesi çevresel etkiler açısından çok önemlidir. 

Firmamız bu konudaki sorumluluklarının bilincinde, katkı sağlamak için Arge çalışmalarını devam ettirmekte ve kendi tesislerinde Türk mühendislerinin çabalarıyla ürettiği yeni teknolojisi olan AC4400 ile bu konuda mükemmel ve hızlı çözümler sunmaktadır.

AC4400 E&K prosesini kullanarak evsel ve endüstriyel atık suların arıtımını ve geri kazanımını yapan bir atık su arıtma sistemidir. Fiziksel, biyolojik, kimyasal arıtım ile azot, fosfor giderimini tek aşamada gerçekleştirir. Alternatif (klasik, paket, biyolojik, kimyasal, membran vs.) arıtma sistemlerine göre çok kısa sürede kurulur ve çok daha az kurulum alanına ihtiyaç duyar.  Daha düşük yatırım ve işletme maliyetine sahiptir. 

Güncel debiye göre kurulan tesislerde, gerektiği zaman ilave modüllerle kapasite artırımı ilave bir inşaat faaliyetine gerek duyulmadan aynı mekan içerisinde yapılabilmektedir.

AC4400 Arıtma sistemi sahip olduğu teknoloji ile AB normları ve Çevre ve Orman Bakanlığı SKY'ye uygundur.

AC 4400 en önemli özelliklerinden biri de arıtılması ve alıcı ortama deşarjında problem olan yüksek COD deki suların bile arıtılmasını mümkün kılmasıdır.

 

SİSTEM AVANTAJLARI

·      İlk yatırım maliyeti (İnşaat ve yatırım maliyeti )alternatif teknolojilerine göre oldukça düşüktür

·      Klasik arıtmaya göre çok az yer kaplar

·      Çıkış suyu kalitesi yüksek ve stabildir

·      COD giderimi %60-85 arasındadır

·      Küçük kolloidal partiküllerin kararlı hale getirilip giderilmesinde konvansiyonel yöntemlere göre daha etkilidir

·      Daha az ve daha kararlı çamur oluşturmaktadır

·      Oluşan çamur daha susuzlaştırılabilir yapı sergilemektedir

·      Arıtım sonucunda düşük miktarda ve tehlikesiz atık sınıfında çamur oluşturur

·      Birçok kirletici tek bir proses ile giderilir

·      AC4400 kurulumu ve işletmesi kolaydır

·      Kapalı devre bir arıtma sistemi olduğundan tesis içinde ve çevresinde koku problemi oluşturmaz.