Kuriverter™ IK-110

Biyolojik kirlenme başta atık su geri kazanım tesisleri, deniz suyu desalinasyon tesisleri veya gıda sanayi gibi organik yükü yüksek proseslerdeki Ters Osmoz (RO) sistemlerinin karşı karşıya olduğu en kritik konulardan biridir. Kurita’nın bu ihtiyaca yönelik olarak geliştirdiği biyofilm kontrol ajanı Kuriverter™ IK-110, tesisinizdeki ön arıtma sistemlerini ve membranlarınızı biyolojik etkilere karşı korur.

Mükemmel bir biyofilm kontrol ajanı olan Kuriverter™ IK-110’un ham su tankına ilave edilmesi yeterlidir, tek bir ürünle bütün RO sisteminde biyolojik kirliliğe karşı koruma sağlanır.

Kuriverter™ IK-110 kullanım ile su arıtma konsepti basitleşir, bu da temizlik işlemlerini, insan gücü ihtiyacını, kimyasal kullanımını ve sistem duruşlarını doğrudan azaltarak toplam işletme maliyetlerinin düşürülmesine imkan sağlar. Kuriverter™ IK-110 kullanıldığında fark basınç düşüşü sağlanır ve akış kaybı ortadan kalkar ve tuz itimi iyileşir.

RO membran otopsileriyle kanıtlanan mükemmel sonuçlar, yeni biyofilm kontrol ürünümüzün kullanımıyla RO membran üzerindeki biyolojik kirliliğinin önemli ölçüde azaltıldığını doğrulamaktadır.

Avantajları:

  • Eşsiz ve Patentli Teknoloji
  • NSF sertifikalı
  • Membrandaki fark basıncını azaltır
  • Pompalama için enerji tüketimini azaltır
  • Ürün suyu akışını arttırır ve akışı korur
  • Yerinde temizleme işlemlerinin sıklığını azaltır
  • Toplam işletme maliyetini azaltır

Kuriverter™ IK-110 ile uygulanacak yeni şartlandırma, mikroorganizmaların RO membran yüzeyine yapışmasının önlenmesini ve yapışmış mikroorganizma ve metabolik ürün katmanlarının etkin bir biçimde sökülmesini sağlar. Kirli besleme suyu ve yetersiz ön arıtma sistemleri gibi sorunların olduğu en zorlu proseslerde bile ek yatırım gerektirmeden problem çözme kabiliyetini korur.