Corrsave® 100

Kurita’nın sürdürülebilir şartlandırma prosesleri için gösterdiği aralıksız çalışmaları sonucunda geliştirdiği Corrsave® 100, düşük P (Fosfor) miktarı ve biyobozunurluğun özellikle aranan bir şart olduğu su sistemlerinde korozyon inhibisyonu ve sertlik stabilizasyonu sağlayan yepyeni bir moleküldür.

Corrsave® 100:

  • Doğal ve yenilenebilir organik asit esaslıdır
  • Yapı itibarıyla biyobozunur
  • En son teknoloji ürünü korozyon inhibitörlerinin tümü gibi yüksek bir performansa sahiptir

Soğutma sistemleri için klasik korozyon önleyiciler fosfonat, fosfat ya da çinko esaslıdır. Bunlardan bazılarının düşük biyobozunurluğa sahip olduğu veya ötrofikasyona (suda azot ve fosfatın artması) neden olduğu bilinmektedir. Corrsave® 100 mevzuatın P limitlerinin çok sıkı izlenmesinin gerektirdiği ve yüksek biyobozunurluk gerektiği durumlarda mükemmel bir çözümdür.

Corrsave® 100 ve formüle edilmiş ürün Aktiphos® 4170 sizlere sunduğumuz benzersiz bir moleküldür:

Karbon çelik ve galvanizli çelikte olağanüstü korozyon inhibisyonu sağlar.

  • Geniş bir aralıktaki su parametrelerinde (pH, sertlik, vs.) mükemmel korozyon önleme
  • Yapısal özellikleri sayesinde biyolojik olarak parçalanabilir nitelikte olma, çevre dostu bir çözüm sunma
  • Daha üstün sertlik stabilizasyonu
  • Düşük P seviyesiyle yüksek verim
  • Standart fosfonik asitlerle ek sinerjik etkiler

Kurita tarafından geliştirilmiş ve patent işlemleri devam eden Corrsave® 100 yalnızca Kurita Avrupa tarafından üretilmektedir.