KuriLoc Kit

Legionella hastalığı 70’li yılların sonlarında yaşanan salgınların ardından keşfedilmiştir. Geçtiğimiz on yılda resmi merciler ve ülkeler konuyla ilgili yoğun çalışmalar yapmış ve mevzuatlarını yürürlüğe koymaya başlamıştır.  İspanya, Fransa, Hollanda, Almanya veya İngiltere gibi ülkelerde  tüm endüstriyel ve evsel su tedarik sistemlerinde ve uygulamalarında son kullanıcıya yönelik kesin kontrol şartları ve yasaları yürürlüktedir. Legionella ile ilgili doğrudan yasaların bulunmadığı ülkelerde bile uyulması gereken kurallar, normlar ya da yerine getirilmesi gerekli en iyi uygulama şartları bulunmaktadır. Kurita, uzun vadeli projeleriyle Legionella kontrolü alanında rakiplerinden her zaman bir adım ileride gitmeyi başarmıştır. Uzmanlarımız sizin şartlarınıza ve tesisinize en uygun çözümü geliştirebilmektedir.

Legionella kontrolündeki en yeni yeniliklerden biri hızlı tespit yöntemidir: KuriLoc Kit. İlk sonuçları, örneklemeden sadece 3 saat sonra sunar ve oldukça spesifiktir. Müşteriler, kendi cihazlarını satın alarak ya da Kurita'nın akredite olmuş laboratuvarlarının servislerini kullanarak hızlı tespit kiti KuriLoc'un avantajlarından yararlanırlar.

Lock konseptimizde Legionella kontrolü, izlenmesi ve mücadelesi için komple bir paket sunuyoruz:

  • Sertifikalı uzmanlar
  • Hızlı tespit yöntemleri
  • Aksiyon planı
  • HydroBio® Advance ile izleme
  • Teknolojiler ve Ürünler; Dilurit® BC S-System
  • Risk değerlendirmesi
  • Prosedür
  • Numune Alma ve Analiz
  • Temizlik ve Dezenfeksiyon
  • Eğitimler