Cetamine

Konvansiyonel kazan su şartlandırma programlarına genellikle üç bileşen bulunmaktadır: Oksijen tutucular, fosfat ve nötrleştirci aminler. Kurita, film oluşturan amin esaslı benzersiz ve yenilikçi şartlandırma programıyla tüm ihtiyaçlara yanıt veren tek ürün sunmaktadır. Cetamine® Teknolojisi besi suyu tankından kondensat hatlarına kadar tüm sistemde tam bir koruma sağlayan bir film-oluşturucu bileşenler kombinasyonu üzerine kurulmuştur.

Cetamine® Teknoloji hepsi bir arada formülasyonuyla sistemdeki ısı transferi performansını artırarak müşterilerimize su ve enerji tasarrufu sağlama ve toplam işletme maliyetini azaltma imkanı verir.

Film yapısı aminlerle kazan suyu şartlandırmasında üç etkili bir model uygulanmaktadır:

  • Nötrleştirici aminler besleme suyu, kazan suyu ve buhar/kondens sistemlerinde pH değerini ayarlar.
  • Film oluşturucu aminlerle besleme suyu tanklarında, besleme suyu hatlarında, kazan suyu ve buhar / kondens sistemlerinde film oluşumu ile tüm sistemi korur.
  • Besi suyu ve kazan suyunda polimerlerle kireç ve taş oluşturan tuzların dispers edilmesi.