Kimya ve İlaç Sanayi

Kimya endüstrisinde çok yüksek kaynak tüketimi söz konusudur. Sektör, enerji talebini önemli ölçüde azaltmayı başarmış olmasına rağmen, yüksek enerji maliyetleri, yüksek su tüketimi ve giderek daha da kısıtlayıcı hale gelen mevzuatlar gibi sorunlarla karşı karşıyadır. Bu nedenle enerji verimliliği, daha yüksek üretim ve tesisin çalışma süresinin artırılması, rekabette avantaj sağlayacak en önemli faktörlerdir.

Size memnuniyetle destek sunmaya hazırız. Kurita, üretimin ve tesis güvenliğinin iyileştirilmesinin yanı sıra kaynakların daha tasarruflu kullanılmasını sağlayacak son derece geniş bir çözüm yelpazesi sunmaktadır.

 

cfsy-chemicals

İlaç sektörü, giderek artan rekabet ve mevzuat baskısına cevap verebilmelidir. Üretkenliğin artırılması ve kaynakların optimal kullanımı, ekonomik verimliliğinin de artmasına katkıda bulunacaktır. Soğutma suyu, kazan suyu ve atık su tesislerinize yönelik ekonomik şartlandırma konseptlerimiz, ekipmanlarınızın ömrünü uzatırken, verimliliği de arttırmaktadır. Ultra saf su ve ters Osmoz teknolojilerinde uzman bir firma olarak en yüksek beklentilere uygun kalitede su kullanımını sağlamaktayız.
Kurita’nın akıllı su arıtma teknolojsiyle rekabet avantajı sağlayın.