Reverse Osmoz Sistemleri

Fiziksel arıtımı yapılmış olan (içindeki partikül ve askıda katı maddeleri filtrasyon ile ayrılmış olan)  tuzlu bir sudaki çözünmüş tuzların ters ozmoz ile sudan ayrılması işlemine RO ile su saflaştırma denir. Ters Ozmoz, doğal ozmoz sürecinin suni yolla tersine çevrilmiş halidir.

Ozmoz mekanizmasını tersine çevirmek için, membranın tuzlu su tarafına basınç uygulanması gerekir. Uygulanan bu basınç (ozmotik basınç + net sürme basıncı) kadardır.

  RO sistemleri ile fiziksel ön arıtımı yapılmış olan her türlü yüzeysel su (göl, baraj, vb.), kuyu suyu, acı kuyu suyu ve hatta deniz suyu arıtımı yapılabilir.

  RO sistemi öncesinde fiziksel ön arıtım için direkt filtrasyon prensibinden faydalanılır. (Mekanik filtre, kum filtresi, kartuş filtre, torba filtre vb.)