Reverse Osmoz Kimyasalları

Ters Osmoz Sistemleriyle Membran Şartlandırma.

Membran üniteleri günümüzde ön arıtmayla su hazırlanmasında yaygın şekilde kullanılmaktadır ve yüksek saflıkta su üretiminde en önemli teknolojilerden biri haline gelmiştir. Ancak bu ünitelerde kireç ve birikinti oluşumu ve kirlenme riski yüksektir bu nedenle membran teknolojisi sık sık bakım ve duruşlar gerektirmekte ve yüksek işletme maliyeti gibi kısıtlamalar söz konusu olabilmektedir. Şartlandırma programlarımız özellikle ters osmoz, ultra ve nanofiltrasyon için tasarlanmış olup membran ünitelerinde kireç ve birikinti oluşumu ve kirlenmeye karşı önleyici kontrol sağlamaktadır. Ana hedefimiz bu tesislerin çevre dostu ve ekonomik çalıştırılmasını sağlamaktır. Enerjinin verimli kullanımının yanı sıra değerli su kaynaklarının korunmasına da özel bir dikkat gösterilmektedir. Kurita, tesislerde optimal maliyetli bir işletim ve maksimum operasyonel güvenilirlik elde etmek için verimli ve etkili bir şartlandırma konsepti geliştirmiştir.

Membran üniteleri çeşitli endüstri kollarında kullanılmaktadır:

 • Yüzey teknolojileri (kesme yağları, işleme yağları, emülsiyonlar, kataforez banyosu, fosfat banyosu, boya, temizleme banyosu)
 • Deniz suyunun desalinasyonu
 • Atık su
 • Kazan besi suyu hazırlama
 • Biyoteknoloji
 • İlaç endüstrisi

Kurita ne tür ürünler sunuyor?

 • Kuriverter™ / Osmotech® : Membran şartlandırması için temizleyici, antiskalant (kireç önleyici) ve dispersant serisi
 • Kuriverter™ IK-110: Biyofilm uzaklaştırma
 • Kuriverter™ RC : Hasarlı membranları yenileme konsepti
 • Ferrocid® : Membranlarla uyumlu biyosit* serisi

Antiskalantlar.

Tesisin operasyonel performansının düzenli olarak izlenmesi ve düzenli bakım, sorunsuz bir operasyon için temel şarttır. Daha da önemlisi membranların, ömrünün en üst düzeye çıkarılması ve gereksiz ve istenmeyen duruşların önlenmesi için kireç ve birikinti oluşumuna ve kirlenmeye karşı korunması gereklidir.

Her uygulama ve besleme suyu kalitesi için en uygun antiskalantları seçiyoruz.
Kurita antiskalantları çok farklı depozit tipleri için mükemmel inhibisyon etkisine sahiptir:

 • Kolloidler ve askıda katılar
 • Demir ve mangan
 • Kalsiyum karbonat
 • Kalsiyum sülfat
 • Stronsiyum sülfat
 • Baryum sülfat
 • Silikat

Ürün portföyümüzde NSF sertifikalı antiskalantlar da bulunmaktadır.

Biyositler.

Besleme suyundaki biyolojik, organik ve inorganik kirleticiler membran yüzeyinde birikir. Besleme suyundaki safsızlıkların membran yüzeyinde oluşturduğu birikmelere genel olarak ""kirlenme/fouling"" denir. Membran yüzeyinde mikroorganizmaların adsorpsiyonuyla oluşan birikimlere ise ""biyolojik kirlilik/biofouling"" adı verilir. Mikroorganizmaların üstel bir hızla üreyebilmesi ve membran yüzeyini tamamen kaplaması riski nedeniyle biyolojik kirlenme özellikle dikkat edilmesi gereken bir problemdir. Bunun sonucunda tesisin verimliliği önemli ölçüde düşer, membranda onarılamaz hasarlar oluşabilir.

Biyolojik kirlenme sürecini etkin bir biçimde önlemek için günlük biyosit ve biyolojik kirlenme kontrol ürünlerinin eklenmesi gereklidir ve tavsiye edilir. Kurita, ters osmoz sistemlerinin ekonomik çalışmasına katkıda bulunacak özel biyosidler * geliştirmiştir. Teknolojimizin en dikkat çekici üstünlükleri:

 • Düşük dozaj
 • Mevcut biyofilmi uzaklaştırma
 • Mikroorganizma direncinin önlenmesi

Ön Şartlandırma.

Besleme suyuna etkin bir ön şartlandırma yapılarak tesisin stres yükü olabildiğince düşürülmelidir. Ham su kalitesine bağlı olarak koagülasyon, flokülasyon, sedimantasyon, filtrasyon gibi ön arıtma işlemleri kullanılabilir.

Kurita, bu şartlandırma aşamalarına yönelik zengin ve derin bir uzmanlığın yanı sıra özel olarak tasarlanmış gelişmiş ve yenilikçi ürünler de sunmaktadır. Örneğin SDI ölçümleri gibi çeşitli analitik yöntemlerle laboratuvar testleri yapılarak doğru ürünler seçilebilir.

Temizleme.

Etkili bir ön şartlandırma ters osmoz tesislerinin düzgün çalışması için temel bir gerekliliktir. Ancak, ön şartlandırma membranların performansını azaltan kirlenmelere ve kireç ve birikinti oluşumlarına tamamen engel olamaz. Bu da, üretilen suyun kalitesini azaltırken, tesisin enerji ihtiyacını ciddi şekilde arttırır. Bu performans kaybının temelinde kolloidal ve mikrobiyolojik birikintilerin yanı sıra metal hidroksitlerden kaynaklanan depozit oluşumu da yatmaktadır. Ayrıca CaCO3 , CaSO4 , SiO2 , BaSO4 ve CaF2 birikintileri de ürün suyu verimini azaltır.

Bu yüzden membranların düzenli olarak temizlenmesi gereklidir. Özel gereksinimler, doğru temizlik işlemi için ihtiyaca özel tasarlanmış çözümleri gerektirir. Kurita, doğru bir temizleme prosedürü geliştirmek amacıyla çeşitli ön incelemeler gerçekleştirmektedir. Aşağıdaki hususlar özel önem taşımaktadır:

 • Membran otopsisi
 • Performans testleri
 • Su Analizleri
 • Saflaştırma testleri
 • Depozit analizi

Danışmanlık ve Servis Hizmetleri.

RO (ters osmoz) sistemlerinin tasarımının ve çalışmasının iyi anlaşılması başarılı bir şartlandırma konseptinin temelini oluşturur. Bu prensip doğrultusunda bilimsel araştırma laboratuvarlarımızda aşağıdaki incelemeler yapılmaktadır:

 • Depozit ve su analizleri
 • Membran otopsisi
 • Yatay membran testleri
 • Temizleme testleri
 • Mikroskobik incelemeler
 • Yüzey analizleri

Bu kapsamlı ön incelemelerle tesisin ekonomik ve çevre dostu bir şekilde işletilmesi için gereken en uygun biyositlerin, antiskalantların ve temizlik kimyasallarının seçilmesi mümkündür.

* Dikkat: Biyositler güvenlik önlemlerine dikkat edilerek kullanılmalıdır. Kullanmadan önce etiket ve ürün bilgileri mutlaka okunmalıdır.

Deneyimimiz ve uzman kadromuzla ihtiyaçlarınıza özel tasarlanmış çözümler geliştirmekteyiz. İşletmeye özel danışmanlık hizmetlerimizi de memnuniyetle sunmaktayız.