Soğutma Suyu Şartlandırma

Korozyon, tortu ve mikrobiyolojiyi önlemek için yenilikçi çözümler.

Tüm su soğutmalı proseslerde optimum ısı transferi en önemli noktadır. Kireç, birikinti ve biyolojik kirlenme ısı transferini olumsuz etkiler. Bu nedenle Kurita soğutma suyu ve proses suyu sistemleri için kireç ve birikinti önleyicilerin, korozyon inhibitörlerinin ve biyositlerin kombine olarak kullanıldığı özelleştirilmiş çözümler geliştirmektedir.

Kurita’nın kendini kanıtlamış şartlandırma konseptlerinde kimyasalların tedariği ve sisteme özel dozajlanmasının yanı sıra hizmetlerimizden memnuniyetle yararlanan müşterilerimize sürekli destek sunulması da yer almaktadır. Kurita’nın kapsamlı araştırma ve geliştirme çalışmaları sayesinde ürünlerimiz en son teknolojik gereksinimlerle uyumludur. Kurita soğutma suyu sistemlerinde ekonomik yönün yanında çevre dostu bir şartlandırma yapılabilmesine de özel bir önem vermektedir: AOX içermeyen biyositler ve ozon teknolojisinin yanı sıra fosfat içermeyen şartlandırma konseptlerinin tamamı Kurita tarafından sunulmaktadır. Kurita’nın tüm dünyada sadece 30 kuruluşun olduğu NAI endeksinde (Doğa Endeksi) on yıldır olmasının son derece haklı gerekçeleri vardır.

Kurita hangi tür sistemler için ürünler üretiyor?

 • Tek geçişli sistemler
 • Açık soğutma sistemleri / Soğutma kuleleri
 • Kapalı soğutma devreleri
 • Havalandırma sistemleri
 • Isıtma sistemleri ve yağmurlama devreleri
 • Her türlü proses suyu

Kurita ne tür ürünler sunuyor?

 • Açık soğutma sistemleri için kireç ve korozyon inhibitörleri: Ferrofos® , Aktiphos®
 • Kapalı ve yarı kapalı soğutma sistemleri için kireç ve korozyon inhibitörleri: Kurilex / Korrodex®
 • Dispersantlar ve biyolojik dispersantlar: Turbodispin®
 • Mikro organizmaların (bakteri, mantar ve yosunlar) etkin şekilde kontrolü için biyositler *: Ferrocid®
 • Taze besleme suyu şartlandırması için flokülantlar: Kurifloc / Gilufloc®

Neden Kurita?

 • Boru ve pompaların tıkanmasını önler.
 • Optimum ısı transferi sağlar.
 • Ekipman arızalarını önler.
 • Sistem duruşlarını önler.
 • Operasyonel bakım sıklığının azaltılmasını sağlar.
 • Maliyetleri minimuma indirir.

Desteğe mi ihtiyacınız var? Deneyimli uzmanlarımız ihtiyaca özel tasarlanmış çözümlerimizle ilgili tavsiyelerini memnuniyetle sizinle paylaşacaktır.

Korozyon İnhibitörleri.

Açık ve kapalı soğutma suyu sistemlerinde korozyon, ekipmanlarda ciddi hasarlara neden olur, ekipmanların ömrünü ve verimliliğini azaltır. Kurita’nın etkin korozyon inhibitörleriyle bu tip hasarlar önlenir, boru ve eşanjörlerin yenilenmesinin getireceği maliyetler ortadan kalkar ve onarım ve enerji giderleri azalır.

Kurita açık ve kapalı soğutma suyu sistemleri için korozyon inhibitörleri sunmaktadır. Ayrıca, soğutma suyunun türüne bağlı olarak uygun korozyon önleyici  belirlenmesini de üstlenmekteyiz. Mükemmel bir korozyon önleme yalnızca doğru korozyon inhibitörü seçimini değil aynı zamanda tüm ilgili su parametrelerinin kontrolünü de kapsar. Kurita’nın mükemmel hassasiyetle oluşturulmuş şartlandırma konseptleri ve verimli izleme sistemleri tesisinizin her noktasında optimum şartlandırma sağlar.

Klasik korozyon inhibisyonunun yanı sıra pitting, depozit altı korozyonu ve mikro-biyolojik korozyonu (MIC) kontrol etmeye yönelik ürünler de sunmaktayız. Bu korozyon tipleri patentli polimerler, biyosidler ve biyodispersantların korozyon inhibitörlerimiz ile beraber kullanılması ile önlenmektedir.

Uyguladığımız şartlandırmanın başarısını en son teknolojilerle online olarak kontrol ediyoruz. Geleneksel korozyon kuponlarını kullanmanın yanında Kurita, korozyon hızını ve pitting potansiyelini de sürekli olarak izlemektedir. Sürekli kontrol, korozyon hızlarının artması durumunda hızlı bir müdahale yapılmasına olanak sağlar. Kurita, ayrıca korozyonun temel nedenlerini bulmak ve ortadan kaldırmak için korozyon hasarlarını da analiz etmektedir.

Kireç ve Depozit Oluşumunun Önlenmesi.

Kalsiyum karbonat, kalsiyum fosfat, çamur birikintileri ve diğer malzemelerden kaynaklanan depozit oluşumu açık ve kapalı soğutma suyu sistemlerinin verimini düşürür. Soğutma performansının düşmesi zaman alan ve masraflı temizlik işlemlerini gerektirir. Mineral ve diğer katılardan kaynaklanan kireçlenmeyi ve depozit oluşumunu önlemek için Kurita fosfonatlar, polifosfatlar ve özel polimerlerin kullanıldığı geniş bir inhibitörler serisi sunmaktadır.

Kurita ürünlerinin temel avantajlarından biri demir ve diğer katılar üzerindeki olağanüstü dispersif etkisidir. Bu yolla mineral kaynaklı kireçlenme ve depozit oluşumu tamamen önlenir ve eşanjörlerde engelsiz bir ısı transferi sağlanır. Ürünlerimiz depozit altı korozyon oluşumu riskini de ortadan kaldırır.

Genellikle kısıtlayıcı nitelikte olan deşarj mevzuatlarına da uygun ürünler sunan Kurita, ayrıca yüksek sertlik, yüksek pH ve yüksek sıcaklıklarda, soğutma sularında dahi kireç ve depozit oluşumunu tamamen önleyen fosfatsız ürünler de sunmaktadır.

Kimyasal soğutma suyu şartlandırma yanında Kurita besi suyu şartlandırması ve yan akım filtrelemesinin tasarımı ve verimli bir şekilde kullanımı için gerekli uzmanlığa da sahiptir.

Mikroorganizmaların Kontrolü.

Biyofilm ve biyolojik birikinti oluşumu açık ve kapalı soğutma suyu sistemlerini son derece olumsuz etkiler. Isı transferini azaltan biyofilm tabakası soğutma performansını düşürür, mikrobiyolojik kaynaklı korozyon (MIC) riskini artırır. Korozyonun bu formu hızla kritik hasarlara yol açabilir ve tesisin durmasına kadar varabilecek ciddi sorunlara yol açar.

Başta legionella olmak üzere soğutma suyundaki patojenik mikroorganizmalar son yıllarda halk sağlığı açısından da önemle üzerinde durulan problemler haline gelmiştir. Soğutma suyunda yüksek konsantrasyonlarda bulunan legionella, lejyoner hastalığı ve Pontiac ateşi gibi hastalıklara neden olarak insanlar için büyük tehlike teşkil etmektedir. Bu tip potansiyel sağlık sorunlarının yaşandığı hallerde ekipmanın ve hatta bütün tesisin kapatılması riski doğmaktadır.

Kurita, biyofilm oluşumunu ve biyolojik kirliliği önlemek için oksitleyici ve oksitleyici olmayan biyositlerin yer aldığı çok zengin bir ürün serisine sahiptir. Kurita olarak klasik ürünlerin yanı sıra ozon, hidrojen peroksit ve klor dioksit gibi çevreye duyarlı alternatiflerin üzerinde de özellikle durmaktayız. Biyolojik birikmeleri önlemek ve temizlemek için ek olarak biyodispersantların kullanımı özellikle yüksek biyolojik kirlenme potansiyeli olan sistemlerde başarılıdır.

* Dikkat: Biyositler güvenlik önlemlerine dikkat edilerek kullanılmalıdır. Kullanmadan önce etiket ve ürün bilgileri mutlaka okunmalıdır.