Kağıt ve Ağaç Sanayi

Kağıt ve Ağaç sanayi, coğrafi ve yapısal bir değişim içindedir. Sanayi, giderek artan hukuki, ekonomik ve ekolojik beklentilerle karşı karşıyadır ve bu da daha yüksek düzeyde inovasyon gerektirmektedir.

Su ve enerji kullanan endüstriler için benzersiz çözümler sunan Kurita, öncü bir global hizmet sağlayıcısı olan kağıt sektörüne büyük önem vermektedir. Kağıt endüstrisi proseslerini optimize etme, maliyetleri, enerji, su ve atık miktarlarını azaltma hedeflerine ulaşmasını sağlayan yenilikçi ürünlerin geliştirmesini destekleyen, piyasa standardı ürün ve teknolojilerin tedariğinde ve uygulanmasında rakipsiz bir uzmanlığa sahibiz.