Ultra Filtrasyon Sistemleri

Ultrafiltrasyon (UF) yönteminde süzme işlemi, sıvının yarı geçirgen bir membrandan hidrostatik basınç etkisiyle geçirilmesi prensibine dayanır. Yüksek moleküler ağırlıklı katılar ve çözünmemiş maddeler tutulurken, su ve düşük moleküler ağırlıklı çözünmüş maddeler membrandan geçer.

Su arıtma sistemindeki diğer teknolojilerle entegre edilen UF; koloit, protein, bakteri ve makromoleküllerin sudan ayrıştırılması için ideal bir yöntemdir.

Koloidal kaynaklı tıkanmayı azalttığından Ters Ozmos yıkama sıklığının azaltılmasını sağlamaktadır. 

UF teknolojisi düşük basınçla çalıştığından, geleneksel arıtma ve dezenfeksiyon kullanımına kıyasla daha avantajlıdır:

  • - Delikli elyafın temel ilkesi filtrasyon olduğundan, besleme suyundaki istenmeyen bileşenler dışında, çalışması esnasında herhangi bir atık meydana getirmez
  • - Bu atıkların yönetimine ilişkin operasyon maliyetlerinin azaltılmasını sağlar
  • - Düşük enerji tüketimi sağlar
  • - Parçacık ve mikrobiyal ayrıştırma bakımından arıtılan suyun kalitesinin iyi olması ve bu kalitenin stabil olması
  • - Tesisin az alan kaplaması
  • - Basit otomasyon gibi avantajlar sistemi kullanılabilir kılmaktadır.