Atık Su Analizleri

Laboratuvarlarımızda ilgili yönetmeliklere bağlı olarak atık su analizleri yapılmakta ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

İlgili Yönetmelikler

  • -Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
  • -Tehlikeli Maddelerin Su Ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği.
  • -Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği
  • -Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği 
  • -Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 
  • -Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik