S.Sensing Matrix System

S.sensing MX özellikle soğutma suyu uygulamaları için tasarlanmış yeni bir modüler analizördür.

Modüler sistem, farklı kontrolör ve analizörler, S.sensing MX uygulamasını hemen hemen her türlü su şartlandırmasına uygulamaya izin verir. Modüllerin seçiminde gerçek ihtiyaçları temel alırız. Ürünün aktif kontrolü ve Temel Performans Kriterleri (KPI) ölçümü için kullanılabilen modüller ve analizörler bulunmaktadır. Bu nedenle S.sensing MX, su şartlandırmanın başarısını kontrol etmek için çift güvenlik sağlar.

S.sensing MX, üç ana ögeden oluşur:

 • Su Hattı Paneli,
 • Kontrolör Serisi,
 • Analizör Modülleri

Bu ögelerden her biri, S.sensing MX ‘i olabildiğince evrensel hale getirmek üzere tasarlanmıştır, ancak aynı zamanda, modern soğutma suyu izleme ve veri iletişiminin ihtiyaçlarına uyması için gerekli olduğu kadar spesifik olmaktadır.

S.sensing MX, enerji ve kaynaklardan tasarruf etmeye yardımcı olan mevcut en iyi teknolojiyi içerektir.

S.sensing MX platformu gelecek sistemlerin temeli olarak kalırken, tek modüller kolayca değiştirilebilir veya ihtiyaç duyulduğunda eklenebilir.

Modüllerin seçiminde soğutma sistemlerinin gereksinimlerini temel almaktayız. Soğutma kulesi suyu kalitesinin farklı parametrelerini ölçen sensörler ve analizörler vardır:

 • Standart elektrotlarla ölçüm: pH, İletkenlik, ORP
 • Ürün konsantrasyonu kontrolü: Ürün konsantrasyonu, uygulanan su arıtma ürünlerinin aktif bileşeninin analiz edilmesiyle ölçülür. Kurita tüm polimerler ve karışımlar için tek bir ürün; serbest veya toplam klor için ise yeni bir ürün sunmaktadır.
 • KPI’lerin ölçümü: Korozyon, kireçlenme ve biyofilm, arıtmanın etkisini izlemek için kullanılabilir.

Bu nedenle S.sensing MX işlem güvenliğini iki katına çıkarır: Kimyasal işlemlerinizin ürün uygulamasını ve başarısını kontrol edin.

 

S.sensing MX enerji ve kaynak tasarrufuna yardım eden bir teknoloji harikasıdır.

Soğutma kulesi kalite parametrelerinin değişmesi durumunda ayrı modüller kolayca değiştirilebilir veya eklenebilir. S.sensing MX platformunun su hattı paneli, ilerisi için sistemin temeli olarak kalacaktır.

Aşağıdaki video, soğutma suyu uygulamalarında başarılı bir şekilde ürün dozajının nasıl kontrol edileceğini ve temel performans kriterlerinin (KPI) nasıl izleneceğini göstermektedir:

S.sensing MX: Kurita’dan yenilikçi, isteğe uyarlanmış çok parametreli izleme sistemi;

 • Bir Ekran, Bir Su Hattı, Bir Kablo
 • Kolay, ekonomik ve ekolojik modüler yapı
 • Onaylanmış analiz teknolojileri
 • Gerçek aktif madde ölçümü ile dozaj kontrolü
 • En yeni analizör teknolojileri
 • Arıza emniyet modu ve alarm bildirimleri
 • Modern iletişim kapasitesi
 • Gelecek gereksinimleri karşılamak üzere yükseltilebilir sürüm